Mežs

Galerija

Retināšana bērzu–egļu mistraudzē pirms un pēc cirtes izpildes.

Retināšana bērzu–egļu mistraudzē.

Retināšana egļu audzē.

Koksnes ieguve galvenajā cirtē.

Koksnes ieguve galvenajā cirtē, ciršanas atliekas tālākai pārstrādei.

Kokmateriāli pievesti krautuvē.

Zari krautuvē šķeldošanai.

Augsnes gatavošana un jaunu kociņu stādīšana.

Agrotehniskā kopšana.

Jaunaudžu kopšana.