Mežs

Veicināt vērtīga un veselīga meža attīstību, veidot ainaviski skaistu piemājas mežu — piemēri, kādus mērķus mēs Jums palīdzam īstenot!

Konsultējam

  • Konsultējam ar meža apsaimniekošanu saistītos jautājumos.
  • Par apsaimniekošanas mērķu izvirzīšanu.
    • Kā apsaimniekot īpašumā esošu mežu.
  • Nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu pirms darbu uzsākšanas.
  • Pieejamiem ES atbalsta pasākumiem meža apsaimniekošanā.
  • Kopšanas un galvenajām cirtēm.
  • Meža atjaunošanu.

Mežsaimniecisko darbu plānošana

Sagatavojam mežsaimniecisko darbu plānu, kas ļaus saprast plānoto darbu apjomu, laika periodu, kā arī ienākumus un ieguldījumus katra darba izpildē.

Mežsaimniecisko darbu izpilde un mežizstrāde

Veicam kvalitatīvu mežsaimniecisko darbu izpildi (jaunaudžu kopšana, meža stādīšana) un cirsmu izstrādi.